Vårt första steg ut i Fediverse

A 3d version of the proposed Fediverse logo.

Hej, det här är vårt första, trevande steg ut i Fediverse – tack vare det Activitypub-tillägg som nu finns för WordPress. Det blir garanterat inte det sista. För ett av de huvudsakliga målen för Vagabunda är just att söka nya vägar – och att förmedla information och berättelser på nya, innovativa sätt. Inte bara på olika språk, utan genom olika medier och på etiskt försvarbara sätt. Mastodon och andra varianter av Fediverse har stor potential när det gäller detta och är därför mycket intressanta för oss. Vagabundas grundare, @edelareguera och @erikdelareguera finns redan på Mastodon sedan en tid, och nu alltså även Vagabunda.

Det här kontot är en återspegling av vår blogg, men om allt går som det är tänkt ska det nu vara möjligt att kommentera inläggen direkt på Mastodon, och för oss att svara på kommentarerna via WordPress (så att de ser ut som svar på Mastodon). Låt oss se om det fungerar! /Erik dlR

Illustration: Eukombos. (CC 4.0)

You may also like

4 comments